Prima întâlnire a Grupului de Lucru Interinstituțional privind Inițiativa Tehnologică Comună Medicamente Inovatoare

Posted: June 20, 2012 by apwr in Uncategorized

Prima întâlnire a grupului interinstituţional de lucru privind „Inițiativa Tehnologică Comună Medicamente Inovatoare” a avut loc in data de 8 iunie 2012 la sediul ANCS din BucurestiLa invitatia ANCS au participat reprezntanti ai APWR si ANBRaRo, respectiv Dorica si Tiberiu Dan.

În deschidere, dna. Ioana Ispas, în calitate de coordonator al grupului interinstituţional din partea ANCS, a anunţat că după patru ani de la începerea Inițiativei pentru Medicamente Inovatoare( IMI JU)  participarea României este nulă. Este important de găsit cauzele care au condus la această situație, fiind necesară stabilirea unei strategii pentru viitor. S-au menţionat de asemenea şi rezultatele slabe ale propunerilor de proiecte în cadrul competiţiilor din PC7. În continuare, a avut loc prezentarea participanților la eveniment.

Principalele temeabordate în cadrul întâlnirii din 10 mai au fost următoarele:

– Mandatul Grupului de Lucru pe Medicamente Inovatoare

– Inițiativa privind Medicamentele Inovatoare

– Oferte educaționale IMI

– Competiția IMI 2012

– Strategia Comisiei Europene privind rezistența antimicrobiană

            D-na Ispas a prezentat rolul pe care trebuie sa-l aibă Grupul de lucru pe Medicamente Inovatoare, și anume formarea unei baze de date cu privire la oferta de cercetare din diferite Instituții în corelație cu  datoria comunității științifice de a  produce comentarii științifice, sugestii  asupra temelor pe care le-a identificat Comisia Europeană (după semnarea unui acord de confidențialitate pentru materialele informative pe care le primesc din partea ANCS  în vederea îndeplinirii acestor sarcini).

Pentru a obţine finanţare la IMI trebuie parcurse următoarele etape:

– Elaborarea exprimării de interes, cu condiția minimă a existenței a două entități.

– Elaborarea proiectului integral împreună cu EFPIA, care are o imagine de ansamblu mai completă despre rezultatele pe care le scontează, fiind necesară în această etapă existența a cel puțin patru entități.

Obiectivele acestui Grup ar fi:

– Creşterea gradului de informare al instituţiilor din domeniu,

– Debutul unui număr de câstigători în proiecte IMI, în contextul creșterii numărului și frecvenței apelurilor  pentru această iniţiativă- drept urmare a existenței unui buget consistent, care nu a fost cheltuit (din 2 miliarde €, nu s-a cheltuit nici jumătate).

             S-a accentuat necesitatea căutării de parteneri, prin depunerea unei candidaturi on-line, eventual invitarea potenţialilor parteneri din străinătate în România, faza acordului de confidențialitate și primirea de informații pentru exprimarea de intenţie într-o formă corespunzătoare, creionarea consorțiului și depunerea de aplicații.

            Ca surse de informare dă exemplul Grupul yahoo Genomica PC6 care ar putea constitui o sursă de informare pentru instituții, pe de altă parte, punctele de contact naţionale (NCP) din sănătate trebuie să realizeze o interfață între mediul academic de cercetare și Uniunea Europeană. Mai multe informatii pe websiturile ANCS: http://www.ancs.ro/ sihttp://www.imi.europa.eu/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s