Seminarul de Advocacy a Forumului Regional al Pacienților

Posted: January 12, 2012 by 25u25a in ANBRaRo, ARCRare, conferinte, Evenimente APWR

Forumul European al Pacienților (EPF) în colaborare cu Coaliția Organizațiilor de Pacienți cu Afecțiuni Cronice din România a organizat cel de-al IV-lea Seminar de Advocacy a Forumului Regional de Pacienți, care a avut loc la București în 27-28 octombrie 2011.

Scopul seminarului a fost de a consolida încrederea şi înţelegerea reciprocă între pacienţi şi organizaţiile profesionale de sănătate pentru a încuraja cooperarea lor în scena politicii naţionale de sănătate. La acest eveniment au participat aproximativ 55 de reprezentanţi ai pacienţilor şi a organizaţiilor cadrelor medicale (de exemplu: medici de familie, medici specialişti, asistente medicale, farmacişti) din Bulgaria, România, Estonia şi Ungaria. În cadrul acestui seminar a fost prezentată „Punerea în scenă: Atunci când cooperarea dintre pacienţi şi organizaţiile profesioniştilor” prezentare care face o diferenţă în elaborarea de politici. În timpul sesiunii din prima zi a şedinţei plenare a fost excelent şi foarte informativă; într-adevăr a fost un subiect de discuție foarte bun propus pentru ateliere de lucru şi grupurile de lucru naţionale. Participanţii care și-au menifestat interesul, au considerat că seminarul a oferit informaţii valoroase cu privire la modalităţile de a consolida cooperarea dintre organizaţiile de pacienţi şi cele profesionale. Dorica Dan a susținut împreună cu dna Prof. Dr. Maria Puiu o prezentare despre colaborarea organizațiilor de pacienți cu boli rare și organizațiile de profesioniști.

Seminarul a fost o oportunitate pentru participanţi şi pentru organizaţiile lor de a stabili dialoguri şi a construi parteneriate cu EPF şi alţi pacienţi şi organizaţiile lor profesionale, precum şi de a învăţa şi a împărtăşi experienţele lor.

Concluziile şi recomandările seminarului vor fi aduse la cunoştinţa tuturor participanţilor şi a părţilor interesate şi vor fi utilizate ca documente de referinţă în politica EPF şi în programul de lucru în cadrul UE în domeniul sănătăţii şi în agenda politicii sociale. Prezentările precum și un raport cuprinzător, și o evaluare iniţială al seminarului este disponibil pe site-ul:

http://www.eu-patient.eu/Events/EPF-Autumn-Regional-Advocacy-Seminar-2011—Bucharest

 Dorica Dan, președinte APWR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s