Grup de pacienți cu Leucemie Mieloidă Cronică – LMC la Centrul NoRo

Posted: January 12, 2012 by 25u25a in Centrul NoRo, Grup de pacienti, NoRo

În perioada 21-25.11.2011, la Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo din Zalău au fost organizate activități de instruire și recuperare pentru un număr de patru bolnavi afectați de leucemie mieloidă cronică și alți bolnavi de cancer. Activitățile de instruire au cuprins teme precum: drepturile pacienților și drepturile persoanelor cu diazabilități; integrarea în comunitate; informații despre tratament și îngrijire; complicații și probleme de sănătate ale bolnavilor de leucemie mieloidă cronică. Activitățile de recuperare au cuprins o evaluare inițială, o parte de intervenție individuală și de grup și o evaluare finală. Având în vedere perioada scurtă de timp petrecută în centru, atât partea de instruire cât și partea de intervenție terapeutică a fost concentrată pe conștientizarea pacienților asupra problemelor cu care se confruntă în viața de zi cu zi (în plan social, psihologic și medical) și asupra căutării soluțiilor de rezolvare a acestora.

Toate activitățile s-au desfășurat în urma unui program prestabilit, însă adaptat nevoilor pacienților, nevoi care au fost identificate în etapa de evaluare inițială, realizată de către specialiștii Centrului NoRo.

Mai jos se regăsesc descrise pe scurt activitățile desfășurate de către specialiștii implicați:

1. Întâlnirea cu medicul specialist – hematolog – Dr. Andrei Cucuianu

În această săptămână pacienții au avut ocazia să discute cu medicul specialist hematolog. Întâlnirea a luat forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Temele abordate au fost:

– terapia medicamentoasă (efectele așteptate de la diferite preparate medicamentoase, mod de administrare, condiții de revizuire a tratamentului, programul național de sănătate de care beneficiază, costurile medicamentelor);

– alte tratamente complementare tratamentului medicamentos (importanța kinetoterapiei și ergoterapiei);

– tratamente naturiste (diferite tratamente existente pe piața, lipsa studiilor clinice care să ateste eficiența lor)

– importanța unei relații de colaborare medic- pacient pentru stabilirea celui mai adecvat și adaptat plan terapeutic;

– importanța grupurilor de suport și a consilierii psihologice, în cadrul spitalelor.

2. Întâlnirea cu medicul specialist – oncolog – Dr. Pop Ileana

Având în vedere că doi dintre cei patru pacienți prezenți la activitățile din această săptămână sunt din Zalău, iar doctorul oncolog le monitorizează starea de sănătate, Dr. Pop Ileana a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu pacienții.

Întâlnirea într-un alt cadru, decât acel spitalicesc, a dus la discuții interesante care au cuprins și alte aspecte, decât tratament medicamentos. Pacienții au fost încurajați de către medic să o contacteze de câte ori este nevoie (în cazul celor din Zalău), iar în cazul celor din Satu Mare să discute despre problemele cu care se confruntă zi de zi.

3. Drepturile pacienților și ale persoanelor cu dizabilități

Având în vedere că majoritatea celor prezenți în centru, sunt persoane încadrate într-un grad de handicap, la această sesiune li s-a prezentat pe scurt un extras din legislația pentru protecția persoanelor cu handicap. S-a insistat pe drepturile privind recuperararea și accesul la servicii sociale și medicale, precum și asupra facilităților pe care aceștia le au ca persoane cu handicap. Partea interactivă a constat în discuții asupra situațiilor particulare cu care beneficiarii s-au confruntat. Tot în cadrul acestei sesiuni au fost prezentate și drepturile pacienților pe care le prevede legislația românească.

4. Integrarea în comunitate, acces la tratament și activitate zilnică

Această temă a venit în completarea temei menționate mai sus prin prezentarea hărții de servicii sociale realizată de către organizația noastră. Aceasta constă în descrierea serviciilor sociale acreditate în fiecare județ și a datelor de contact al acestora, servicii pe care organizația noastră le consideră accesibile persoanelor afectate de boli rare.

Astfel că fiecare beneficiar a putut identifica ce servicii există în județul din care provine și în urma conștientizării nevoilor știe unde trebuie să apeleze.

5. Kinetoterapia și masajul

Pe parcursul celor 5 zile bolnavii au beneficiat de kinetoterapie individuală și în grup; masaj, instruire privind importanța continuării kinetoterapiei la domiciliu. Obiectivele urmărite prin această intervenție au fost: ameliorarea mobilității articulare, ameliorarea echilibrului și coordonării, ameliorarea respirației, normalizarea posturii corporale, ameliorarea mimicii, scăderea în greutate, corectarea posturilor vicioase și a mersului.

Aceste obiective au fost îndeplinite prin următoarele mijloace: mobilizări active din: decubit dorsal, decubit ventral, decubit lateral, ortostatizm, șezut; variante de mers și exerciții de coordonare, gimnastică respiratorie, exerciții de mimică, exerciții pe aparate: banda rulantă și bicicleta ergometrică, exerciții cu o contrarezistență ușoară, exerciții cu bastonul, minge Bobath, benzi elastice; exerciții la spalier.

Chiar dacă perioada de terapie a fost una scurtă, s-au obținut îmbunătățiri privind postura corporală, mersul, echilibrul, coordonarea și tonusul muscular au fost ușor ameliorate. Kinetoterapeuții implicați în activități au insistat asupra importanței efectuării gimnasticii medicale zilnice și asupra conștientizării de către pacienți a necesității de a continua aceste servicii la domiciliu.

7. Terapia ocupațională

Activitatea de terapie ocupațională a fost realizată în grup având ca obiective atât socializarea cât și continuitatea activității de kinetoterapie și gimnastică medicală. Astfel, prin obiectele realizate, pacienții au avut ocazia de a lucra în echipă, de a relaționa cât mai direct și de a se relaxa și bucura de rezultatele muncii lor.

Evaluarea finală realizată pe parcursul zilei de vineri a venit să întărească obiectivele propuse cu acest grup, făcându-i conștienți pe fiecare asupra terapiilor pe care ar trebui să le urmeze în localitățile de unde provin, asupra respectării tratamentelor medicamentoase și a continuării gimnasticii medicale la domiciliu. Beneficiarii au completat și chestionare de evaluare a gradului de satisfacție și de evaluare a stării de sănătate.

Echipa Centrului NoRo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s