EPIRARE – Stabilirea consensului și sinergiei pentru registrele de pacienți cu boli rare în UE

Posted: October 5, 2011 by mihaiela in ANBRaRo, conferinte, Participari evenimente
Tags: , , , ,

Prima întâlnire EPIRARE

11-12 iulie, Roma

Proiectul EPIRARE, Platforma Europeană pentru Registre de Boli Rare, este co-fondat de către Comisia Europeană în cadrul Programului UE de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice. EPIRARE a început oficial pe 15 aprilie 2011 și are o durată de 30 de luni, fiind coordonat de Institutul Superior de Sănătate (Ministerul Italian al Sănătății) și având 10 parteneri, 8 instituții publice și 2 organizații private. Alianța Națională a Bolilor Rare face parte dintre partenerii colaborativi în acest proiect.
Proiectul a fost elaborat pornind de la necesitatea de a aborda problemele de reglementare, etice şi tehnice asociate cu înfiinţarea şi gestionarea registrelor pentru pacienţii cu boli rare în UE.

Obiectivele au fost stabilite pornind de la definirea stării registrelor existente, cu referire la temeiul juridic al acestora, modelele organizaţionale şi IT utilizate, tipul de date colectate, conformitatea cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal. Deasemenea interesează modul în care sunt sprijinite operaţional şi financiar.

Prima întâlnire din cadrul proiectului, organizată la Roma a avut scopul pe de o parte al diseminării informațiilor despre platforma care se dorește construită ca suport al registrelor de pacienți cât și al acumulării informațiilor și agregării experienței europene existente la acest moment în domeniu.

Un studiu urmează să fie efectuat prin intermediul unui chestionar aplicabil registrelor existente, în scopul de a colecta informaţii cu privire la iniţiativele din domeniul academic, al companiilor private și al grupurilor de pacienți. Aspecte abordate de acesta sunt: scopul si obiectivele colectărilor de date, temeiul juridic și măsurile pentru protecţia datelor, organizarea şi sprijin financiar, numărul de pacienţi înregistraţi. Pentru a facilita succesul actualului proiect vor fi evaluate și nevoile neîmplinite, tipul de date colectate, mijloacele de colectare, calitatea datelor şi a surselor de date.

În cadrul întâlnirii de la Roma, grupurile de lucru au finalizat chestionarul care urmează să fie adresat autorităților sanitare, organizațiilor de pacienți și profesionale din țările UE.

Un alt studiu condus de EURORDIS se va adresa experienței și expectanței asociațiilor de pacienți legate de registrele de boli rare.

Informațiile colectate vor fi folosite pentru a identifica serviciile necesare pentru îmbunătățirea calității și facilitarea utilizării platformei atât de către public cât și de instituțiile interesate.

EPIRARE își propune evaluarea fezabilității unui instrument juridic al UE pentru a permite integrarea surselor de informaţii naţionale şi schimbul de date la nivel comunitar, în conformitate cu Directiva 45/96 a UE, în special, transpunerea Art. 8 din directivă.

Vor fi consultați membrii EUCERD şi factorii de decizie ai politicilor naţionale şi se vor stabili elementele care pot fi asigurate şi puse în aplicare de către factorii de decizie (de exemplu: domeniul de aplicare al colectare a datelor, natura datelor care trebuie colectate, sursele de date care urmează să fie utilizate) pentru a genera o un model de bune practici.

Se va conveni asupra unui set comun de date, independent de tipul sau categoria de boli rare la care se referă, cu scopul de a oferi informații necesare acțiunilor legate de sănătate publică.

Politica de scenarii privind domeniul de aplicare, obiectivele, guvernanţa şi sustenabilitatea pe termen lung este un alt obiectiv al proiectului. Consensul va fi construit spre stabilirea unui „set comun de date” pentru toate registrele și bazele de date de boli rare. Grupul de lucru condus de EURORDIS, împreună cu ceilalți parteneri, în strânsă legătură cu EUCERD vor identifica și opțiunile legate de sustenabilitatea pe termen lung fără afecta independența și valoarea științifică a acțiunii de înregistrare.


Dumitriu Simona,

Medic Specialist Psihiatrie Pediatrică,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu,

Timișoara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s