Participări evenimente martie 2011

Posted: May 10, 2011 by mihaiela in Evenimente APWR, Participari evenimente
Tags: , , , ,

 

Reuniunea EUCERD, Luxemburg, 8 Martie 2011

Reuniunea EUCERD a fost pregătitoare pentru acţiunea comună privind bolile rare. Din partea Eurordis am participat împreună cu Flaminia şi Yann Le Cam – director excutiv Eurordis și am reprezentat de departe cea mai mare echipă în şedinţă!

Întâlnirea a fost cu siguranţă necesară pentru a transmite mesajul nostru de sprijin reciproc, pentru a pune bazele pentru următorul pas în pregătirea cererii de finanţare Joint Action on Rare Diseases. Această întâlnire pregătitoare a fost precedată de schimburi intense de păreri în cadrul EURORDIS (care ne-a permis să fim bine pregătiţi, atât cu privire la planurile naţionale dar şi privind politicile sociale şi serviciile sociale specializate).

Dorica Dan, președinte APWR

În data de 10 Martie 2011, la Bucureşti a avut loc Masa Rotundă pe tema “Acces Abilitate”, proiect al SSMR în care ANBRaRo este partener. Prin acest proiect se înfiinţează Centrul Naţional de ocupare a forţei de muncă pentru persoane cu scleroză multiplă și alte boli.

Dorica Dan, președinte APWR

Forumul Pacienţilor, Bucureşti, 13 martie 2011

La forum au participat peste 200 de reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din întreaga țară dar și reprezentanți ai unor asociații internaționale. Dorica Dan, Maria Brazdău, Irinel Rădulescu, Veres Robert și Sanda, împreună cu un grup de studenţi voluntari de la UMF Timişoara au reprezentat APWR și ANBRaRo. Printre temele abordate în cadrul Forumului se numără: Drepturile pacienților, Comunicarea medic-pacient, Rolul asociațiilor de pacienți, Accesul la tratament și investigații sociale, Medicamente inovatoare vs. medicamente generice, Protecția socială pacienților/reintegrarea socio-profesională, Surse de finanțare pentru asociațiile de pacienți, Rețele internaționale de pacienți, Relația asociațiilor de pacienți cu autoritățile/industria.

Dorica Dan, președinte APWR

A doua reuniune a EUCERD, Luxemburg, 22 -23 martie 2011

Teme principale discutate: Deciziile privind statutul de membru al EUCERD adoptate de birou  pe baza unor reguli interne, Propunere de includere a unor reprezentanţi ai unor ţări din afara UE în calitate de observatori ai EUCERD, care pregătesc planuri/strategii pentru bolile rare, Harta de parcurs pentru punerea în aplicare a politicilor UE privind bolile rare 2010-2013, Acţiunea comună privind bolile rare, etc.

Dorica Dan, președinte APWR

Întâlnirea boardului director Eurordis, Paris, 25 – 26 martie

O nouă întâlnire intensivă a bordului EURORDIS a avut loc la Paris în zilele de 25-26 martie. Discuţiile s-au purtat în jurul rezultatelor campaniei de Ziua Bolilor Rare 2011 în toată Europa şi în lume, conţinut WP3 în cadrul Acţiunii comune privind bolile rare – JARD şi rezultatele dezbaterilor EUCERD până la această dată, stadiul de dezvoltare al diferitelor proiecte Eurordis, noi provocări în organizarea conferinţelor de boli rare în actualul context socio-economic și multe alte subiecte strategice.

Dorica Dan, președinte APWR

Cele mai bune practici în domeniul finanţării asistenței medicale, București, 24-25 martie 2011

Finanţarea Durabilă a Sistemelor de îngrijire medicală a fost tema de dezbatere la conferinţa organizată de Tarus Media la Bucureşti. La eveniment au participat numeroşi specialişti români şi străini, care au prezentat modele şi soluţii de finanţare mai bună a sistemelor de sănătate şi idei pentru a creşte performanţa sistemului de sănătate şi satisfacţia pacientului. Mai mult, oficialii români au discutat actuala agendă a politicii de sănătate.

The role of orphan medicinal products and the access totreatment

Din partea APWR au participat Prof. Dr. Maria Puiu și Irinel Rădulescu.

Dorica Dan, președinte APWR

Primăvara prin ochi de copil

Când rosteşti cuvântul “primăvară” parcă îţi tresaltă inima gândindu-te că acest anotimp readuce natura la viață. Da, “primăvara înseamnă veselie, cântec, joc și voie bună. Tot acest cuvânt putem spune că înseamnă muncă pentru a putea culege roade mai târziu.

Prin muncă, colaborare, ajutorare, prietenie poţi să realizezi lucruri deosebit de frumoase care pot fi de un real folos celor care se implică în asemenea activități.

Despre o asemenea activitate vrem să spunem și noi câteva lucruri, activitate care s-a desfăşurat în data de 7 Martie 2011 la Grădinița Dumbrava Minunată din Zalău.

În cadrul Proiectului “Suntem diferiţi dar totuşi la fel” copiii și cadrele didactice care sunt implicate în acest proiect s-au întâlnit la o activitate comună unde au cântat cântece despre primăvara și mama, iar apoi au confecţionat mărțișoare cu care au făcut schimb între ei și apoi să le înmâneze cu mare dragoste mămicilor lor.

Atât şcolarii de la “Centrul Şcolar pentru Educaţie incluzivă “Speranţa” Zalău îndrumaţi de Amalia Sabău psiholog APWR cât și cei de la Șc. M. Eminescu din cls. a IV-a E, înv. Susana Horvat au fost primiţi cu mare căldură de preşcolarii Grupei Mijlocii A de la Grădinița Dumbrava Minunată îndrumaţi de educatoarele Fit Paulina și Brumar Roxana sperând că vor realiza lucruri frumoase, ceea ce s-a și înfăptuit.

Și-au dat mână de la mână preşcolarii împreună cu şcolarii întrecându-se în realizarea celor mai frumoase lucrări, fapt ce le-a umplut sufletul de bucurie, mai ales celor de la Centrul Şcolar Speranţa, care s-au simţit foarte bine printre şcolari și preşcolari observându-se zâmbetul și privirea sinceră cu care au admirat roadele muncii lor.

Şcoala cu clasele I-IV Popeni a fost reprezentată prin una dintre demaratoarele proiectului, Ozana Horvat. Am ţinut să particip la asemenea activități la invitaţia d-nei Fit Paulina, lucru care pot spune că m-a bucurat și că am avut de învăţat din această activitate.

Între şcolarii mei am elevi proveniţi din medii diferite fapt ce mă determină să desfăşor activități prin care să antrenez întreaga masă de elevi făcându-i pe fiecare să se implice în desfăşurarea activităţilor și să obțină rezultate care să-i mulţumească.

Vom încerca prin toate activităţile care le vom organiza în cadrul proiectului să creăm o atmosferă prietenească, de colaborare de ajutorare în care copiii cu dizabilități să se manifeste cât mai liber, să observe iubirea și acceptarea celorlalte grupuri de elevi.

 Paulina Fit: Institutor Grădinița „Dumbrava Minunată”

Ozana Horvat: Institutor Școala cu clasele I-IV Popeni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s