Amendament la directiva “Cross Border”

Posted: March 29, 2011 by mihaiela in Uncategorized
Tags: , , , , ,

Amendamentul 24, Paragraf 36a (nou)

(36a) Bolile rare au o prevalență de mai puţin de 5 persoane afectate la 10.000, în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 cu privire la produsele medicinale orfane*, și toate sunt serioase, cronice și de cele mai multe ori fatale. Unii pacienţi afectaţi de boli rare trebuie să facă față unor dificultăți în identificarea unui diagnostic și a unui tratament pentru a-și îmbunătăți calitatea vieţii și pentru a crește speranţa de viață, fapt de asemenea recunoscut de Recomandarea Consiliului din 8 iunie 2010 cu privire la acţiunile din domeniul bolilor rare.**

*OJ L18, 22.1.2000, p.1

** OJ C 151, 3.7.2009, p.7

CONSILIUL PROPUNE INTRODUCEREA ACESTUI NOU PARAGRAF DUPĂ PARAGRAFUL 48

 

Propunerea de compromis a Consiliului

 

Articol 8, Paragraf 4a (nou)

Când un pacient afectat sau suspectat de a fi afectat de boli rare aplică pentru o pre-autorizare, o evaluare clinică poate fi realizată de către experţii din domeniu. Dacă nu se găsesc experţi în Statele Membre, sau dacă opinia experţilor este neconcludentă, Statele Membre pot solicita consiliere ştiinţifică.

Comisia va sprijini Statele Membre în a coopera pentru dezvoltarea capacitaţii de diagnostic și tratament, în special în scopul de a:

(a)conştientiza specialiştii din sănătate cu privire la instrumentele disponibile la nivelul Uniunii Europene, instrumente care să îi sprijine în diagnosticarea corectă a bolilor rare, în special baza de date Orphanet, și reţelele europene de referinţă;

(b) conştientiza pacienţii, specialiştii din sănătate și contribuabilii la serviciile de sănătate cu privire la posibilităţile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind trimiterea pacienţilor cu boli rare către alte State Membre, chiar și pentru diagnostic și tratamente nedisponibile în Statul Membru de proveniență. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s