În perioadele de criză economică, domeniul care este afectat cel mai mult este cel al locurilor de muncă. Persoanele care au calificări în mai multe domenii de activitate au cele mai multe șanse de a-și menține locul de muncă sau să-și găsească noi oportunități.
Una dintre oportunități vă este oferită de Asociația Prader Willi din România, furnizor autorizat de formare profesională, fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți interesați de dezvoltarea propriilor cunoștiințe și abilități profesionale sau personale necesare îndeplinirii într-un mod mai eficace a atribuțiilor unui post, prezent sau viitor.

Vă informăm pe această cale de lansarea ofertei pentru cursurile de perfecţionare în următoarele ocupații:
• Asistent personal al persoanei cu handicap grav (cod COR 513304)
• Animator socio-educativ (cod COR 511307)
• Pedagog de recuperare (cod COR 333003)
• Lucrător prin arte combinate (cod COR 513905)
• Evaluator de competențe profesionale (cod COR 241219)

Cursurile sunt autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav (cod COR 513304)

Descrierea ocupației:
Asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.

Competențe dobândite:
Cursul respectă programa analitică pentru cursul de perfecţionare/ standard ocupaţional pentru asistent personal al persoanei cu handicap. În conformitate cu standardul ocupațional vor fi următoarele categorii de competențe:
I. Fundamentale
1. Planificarea în timp a activităţilor
2. Perfecţionarea continuă
3. Lucrul în echipa multidisciplinară
II. Generale pe domeniul de activitate
4. Acordarea îngrijirilor primare
5. Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului
6. Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului
7. Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului
III. Specifice ocupației
8. Comunicarea dintre asistentul personal și persoana cu handicap
9. Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap în familie şi comunitate
10. Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente
11. Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap
12. Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap

Public țintă:
Cursul se adresează asistenților personali angajați prin contract individual de muncă pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurcă singură. Asistenții personali pot fi chiar una din rudele persoanei cu handicap.
Exercitarea ocupaţiei de asistent personal al persoanei cu handicap grav poate fi realizată cu succes de către persoane care manifestă înclinaţie spre activităţi ce presupun interacţiuni sociale, orientare spre acţiune, toleranţă facilă a situaţiilor conflictuale; are un nivel crescut de conştiinciozitate; corectitudine, seriozitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor.

Condiții minime de înscriere:
Pentru înscrierea la program este necesară absolvirea cel puțin a cursurilor învățământului general obligatoriu.
Durata cursului:
Durata de pregătire este de 180 ore, din care 60 ore pregătire teoretică și 120 ore pregătire practică.

Animator socio-educativ (Cod COR: 511307)

Descrierea ocupației:
Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative.
Munca de animator socio-educativ reprezintă o modalitate, un instrument de relaţionare cu publicul, folosindu-se de activităţi de tip social, cultural, fizic şi sportiv. Pentru aceasta el trebuie să cunoască şi să aplice diverse practici şi tehnici de animaţie în grup, fără să neglijeze însă relaţia individuală.
În România, animatorul socio-educativ este integrat într-o echipă de animatori care realizează proiecte generale de animaţie socială, sportivă, educativă destinate unui public specific: copii şi tineri instituţionalizaţi, copii şi tineri din cadrul centrelor de urgenţă, copii ai străzii, copii şi tineri cu dizabilităţi, copii şi tineri aflaţi în dificultate, etc
Principiile de lucru ale animatorului sunt cele ale toleranţei, autonomiei individuale, responsabilităţii sociale, respectării drepturilor copilului.

Competențe dobândite:
În conformitate cu standardul ocupaţional, pentru animatorul socio-educativ vor fi următoarele categorii de competențe:
I. Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interactivă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Dezvoltarea profesională proprie
II. Competenţe generale pe domeniul de activitate
4. Elaborarea proiectelor de animaţie
5. Asigurarea securităţii participanţilor la activitate
6. Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei
III. Competenţe specifice ocupaţiei
7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie
8. Implementarea activităţilor de animaţie
9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie
10. Dezvoltarea comportamentului pro-social

Public țintă:
– specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali, pedagogi etc.) din centrele de recuperare pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;
– cadrele didactice din învățământul special și de masă, care lucrează cu copii cu cerințe educative speciale (diferite deficiențe, tulburări de învățare, tulburări de comportament, ADHD, tulburări din spectrul autist etc.);
– personalul din spitale și clinici (asistenți medicali, infirmiere, ergoterapeuți etc. )
– părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de pacienți;
– membrii organizațiilor neguvernamentale care lucrează în domeniu;
– elevi și studenți care doresc să dobândească competențe în domeniul animației socio-educative;
– orice persoană doritoare să obțină competențele unui animator socio-educativ.

Condiții minime de înscriere:
Pentru înscrierea la program este necesară absolvirea cel puțin a cursurilor învăţământului general minim obligatoriu.

Durata cursului:
Durata de pregătire este de 108 ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pregătire practică.

Pedagog de recuperare (Cod COR: 333003)

Descrierea ocupației:
Pedagogul de recuperare este o ocupaţie ce aparţine domeniului asistenţei sociale şi pedagogice a persoanelor cu nevoi speciale sau a altor categorii de persoane aflate în dificultate: copii, persoane în vârstă etc.
Pedagogul de recuperare este persoana care îngrijeşte şi ocroteşte persoanele cu cerinţe speciale, proiectează, organizează, efectuează, monitorizează şi evaluează activităţile de stimulare şi recuperare, stimulează şi formează deprinderi de autonomie personală şi socială, promovează şi respectă drepturile şi interesele beneficiarului şi acţionează pentru incluziunea acestuia în comunitate.
Pedagogul de recuperare are capacitatea abordării din perspectiva holistică a copilului, adolescentului şi adultului aflat în dificultate, punând un accent deosebit pe formarea practică prin contactul direct, prin parteneriat şi sprijin al celor aflaţi în dificultate.

Competențe dobândite:
În conformitate cu standardul ocupaţional, pentru pedagog de recuperare vor fi următoarele categorii de competențe:
I. Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interpersonală
2. Munca în echipa multidisciplinară
3. Dezvoltarea personală şi formarea profesională continuă
II. Competenţe generale pe domeniul de activitate
4. Stabilirea planului de activităţi specifice stimulării şi recuperării persoanei asistate
5. Organizează activităţi
6. Participarea la îngrijirea beneficiarului
7. Urmărirea respectării drepturilor şi intereselor beneficiarului
III. Competenţe specifice ocupaţiei
8. Participarea la evaluarea beneficiarului
9. Participarea la aplicarea planului de intervenţie personalizat
10. Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la persoana asistată
11. Supravegherea integrării / reintegrării beneficiarului în familie şi comunitate
12. Dezvoltarea la beneficiar a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de lume

Public țintă:
– specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali, pedagogi etc.) din centrele de recuperare pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;
– cadrele didactice din învățământul special și de masă, care lucrează cu copii cu cerințe educative speciale (diferite deficiențe, tulburări de învățare, tulburări de comportament, ADHD, tulburări din spectrul autist etc.);
– personalul din spitale și clinici (asistenți medicali, infirmiere, ergoterapeuți etc. )
– părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de pacienți;
– membrii organizațiilor neguvernamentale care lucrează în domeniu;
– orice persoană doritoare să obțină competențele unui pedagog de recuperare.

Condiții minime de înscriere:
Studii medii (liceale sau postliceale)

Durata cursului:
Durata de pregătire este de 108 ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pregătire practică.

Lucrător prin arte combinate (cod COR 513905)

Descrierea ocupației:
Lucrătorul prin arte combinate este o profesie din domeniul asistenței sociale ce urmărește stimularea potenţialului maxim de dezvoltare a fiecărei persoane. Conceptul de arte combinate reprezintă un set de tehnici de stimulare şi dezvoltare personală cu impact asupra psihicului, emoţionalului şi fizicului beneficiarilor. Tehnicile folosesc ca instrument de intervenție diverse forme îmbinate ale artei – teatru, mişcare, arte vizuale, muzică, joc. Accentul este pus pe exprimarea emoțiilor prin artă, pe stimulare și dezvoltare personală.

Competențe dobândite:
În conformitate cu standardul ocupaţional, pentru lucrător prin arte combinate se vor forma următoarele categorii de competențe:
I. Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interpersonală
2. Efectuarea lucrului în echipă
3. Dezvoltarea profesională proprie
II. Competenţe generale pe domeniul de activitate
4. Planificarea activităților specifice
5. Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului
III. Competenţe specifice ocupaţiei
6. Monitorizarea evoluției beneficiarului
7. Pregătirea sesiunilor de lucru
8. Stimularea / dezvoltarea prin mișcare
9. Stimularea / dezvoltarea prin artă vizuală
10. Stimularea / dezvoltarea prin muzică
11. Stimularea / dezvoltarea prin teatru și joc

Public țintă:
– specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali etc.) din centrele de recuperare pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;
– cadrele didactice din învățământul special și de masă, care lucrează cu copii cu cerințe educative speciale (diferite deficiențe, tulburări de învățare, tulburări de comportament, ADHD, tulburări din spectrul autist etc.);
– personalul din spitale și clinici (asistenți medicali, infirmiere, ergoterapeuți etc. )
– părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de pacienți;
– studenți care doresc să dobândească competențe în domeniul lucrului prin arte combinate;
– orice persoană doritoare să obțină competențe și să învețe să de exprime prin artă.

Condiții minime de înscriere:
Pentru înscrierea la program este necesară absolvirea cel puțin a cursurilor învăţământului general minim obligatoriu.

Durata cursului:
Durata de pregătire este de 108 ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pregătire practică.

Evaluator de competențe profesionale (cod COR 241219)

Descrierea ocupației:
Evaluatorul de competenţe profesionale este o ocupaţie ce aparţine domeniului Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport.
Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică, realizează şi evaluează procesele de îndrumare şi orientare în carieră. Ei îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în cadrul centrelor de pregătire profesională sau a centrelor de evaluare publice sau private. Evaluatorul de competenţe profesionale trebuie să fie certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe baza standardului ocupaţional „evaluator de competenţe profesionale”.

Competențe dobândite:
Cursul respectă programa analitică şi e în conformitate cu standardul ocupaţional pentru evaluator de competenţe profesionale. Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:
1. planificarea şi organizarea evaluării;
2. înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării;
3. efectuarea evaluării;
4. elaborarea intrumentelor de evaluare;
5. analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa;
6. verificarea internă a proceselor de evaluare;
7. verificarea externă a proceselor de evaluare.

Public țintă:
Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare în orice domeniu, care doresc să se perfecţioneze în ocupaţia de „evaluator de competenţe profesionale” sau celor care au experienţă practică legată de procesul evaluării şi doresc certificarea competenţelor dobândite. În acelaşi timp vizează şi:
– specialişti implicaţi în evaluarea competenţelor profesionale ale personalului;
– specialişti care determină nivelul de pregătire al unei persoane după parcurgerea unui curs sau program de formare profesională;
– specialişti care doresc să participe la procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe cale formală/informală;
– reprezentanţi ai furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor şi ai Centrelor de Evaluare a competenţelor profesionale;
– specialişti implicaţi în proiectarea de standarde ocupaţionale/membri ai Comitetelor Sectoriale ale CNFPA;
– specialişti implicaţi în alinierea calificărilor din România la Cadrul European al Calificărilor.

Condiții minime de înscriere:
Studii superioare, indiferent de domeniul de specializare
Durata cursului:
Durata de pregătire este de 108 ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pregătire practică.

Informații utile

Certificare: La finalizarea cursului, în urma unui examen scris şi a susţinerii proiectului de absolvire, se obţine un certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru sec aplicat de CNFPA, având regimul actelor de studii.

Taxa de participare: 300 RON (plata se poate face şi în două rate, ultima rată achitându-se înaintea susţinerii examenului de absolvire).

Pentru înscrieri și informații vă rugăm să ne contactați la Centrul de Informare pentru Boli Genetice Rare (Zalău, str. A. Iancu, nr. 29), tel: 0260-611214, mail: office@apwromania.ro

Vă mulţumim şi vă aşteptăm să vă înscrieţi,
Echipa APWR

Comments
  1. dumitru popescu says:

    asistenti personali nu sant platiti de 3-4 lunii Iar problema este
    in toate judetele in momentul de fata nu se stie cand se va relua plata salariilor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s