Elaborarea standardului SR EN ISO 9001:2008

Posted: August 2, 2010 by mihaiela in Evenimente APWR, NoRo
Tags: , , , ,

Asociația Prader Willi din România a început în luna aprilie 2010 elaborarea şi implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru activităţile de:

  • Informare şi consiliere privind bolile rare;
  • Terapie personalizată pentru copiii efectati de boli din spectrul autistic;
  • Formare specialişti, instruireaasistenţilor personali;
  • Universitate virtuală;
  • Servicii respiro

Pentru acesta am început colaborarea cu reprezentanții SC Greensim SRL, care ne vor asista pe tot parcursul procesului de evaluare, elaborare sistem și implementare.

Zsuzsa Lázár, APWR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s