Raportul vizitei în Norvegia

Având ca obiect: schimbul de experienţă în cadrul Centrului de Telemedicină şi E-health Tromso

Proiectul: Parteneriat Norvegiano-Român pentru progres în bolile rare

Sursa de finantare: Guvernul Norvegiei prin Programul Norvegian de Cooperare – Innovation Norway pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă în România prin intermediul proiectului „Parteneriat Norvegiano-Român pentru progres în bolile rare„

Participanţi: Arion Camelia Victoria, Gafencu Mihai, Dombi Ştefan

Perioada de derulare: 11-14 Aprilie 2010

Scop

Îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la metodele de furnizare la distanţă a serviciilor sociale, medicale şi de formare pentru aplicarea acestora în realizarea E-Universităţii www.edubolirare.ro

Obiective

  1. Îmbunătăţirea competenţelor privind furnizarea de servicii de formare bazate pe utilizarea platformei Internet
  2. Cunoaşterea unor exemple şi practici de succes în domeniul asistentei sociale, medicale primare şi de specialitate la distanţă (utilizând tehnologia internet)

Activităţi

Conform planificării convenite cu partenerul din Norvegia, Centrul Frambu şi colaboratorii de la Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine din Tromso,  s-a organizat deplasarea celor trei membri ai echipei de proiectare şi implementare a universităţii virtuale (E-University) edubolirare.ro, în Tromso, Norvegia.

Prima zi a fost dedicată prezentării Asociaţiei Prader Willi din România, a proiectului Parteneriat Norvegiano – Român pentru progres în bolile rare şi a stadiului derulării acestuia, respectiv a proiectului E-Universităţii www.edubolirare.ro.

Prezentarea asociaţiei a fost realizată de Mihai Gafencu iar prezentarea proiectului şi a modulelor E-Universităţii  a fost realizată de Camelia Arion. La această prezentare au participat un număr de peste 20 de specialişti din cadrul Centrului Naţional de Telemedicină Tromso şi doi specialişti din cadrul Centrului Frambu Norvegia. Punctual, toţi cei trei membri ai delegaţiei asociaţiei au furnizat detalii şi răspunsuri la întrebările colegilor din Norvegia.

Aspectele mai importante discutate s-au referit la: categoriile de beneficiari ce vor accesa serviciile, numărul şi structura generală, accesibilitatea serviciilor, marketingul serviciilor etc.

Tot în prima zi a vizitei, specialiştii din cadrul Centrului de Telemedicină Tromso, au realizat o prezentare a centrului şi a principalelor departamente precum şi a modului în care acesta este integrat la nivel naţional în serviciile publice de asistentă medicală, asistenţă socială şi învăţământ. Ministerul Sănătăţii din Norvegia a desemnat centrul  din Tromso ca centru naţional de expertiză în telemedicină ceea ce înseamnă că rolul cel mai important al acestuia este de a furniza competenţe la nivel naţional pentru specialişti în domeniul telemedicinei.

De asemenea, în cadrul NST ( Norwegian Center for Telemedicine) funcţionează un departament de Cercetare – Dezvoltare care derulează proiecte de cercetare aplicată în telemedicină,
e-sănătate şi alte domenii multidisciplnare conexe acestora având specialişti în mai multe domenii: medici, ingineri, psihologi, sociologi, avocaţi, educatori, etc

Departamentul de Indrumare (Advisory Department) oferă consiliere la nivel naţional pentru serviciile de sănătate publică în vederea implementării soluţiilor de telemedicină. Serviciul specializat de E-learning din cadrul acestui departament este deservit de un număr de 11 specialişti (IT-işti: hardware, software, traineri, medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali etc) şi concepe soluţii de training bazate pe utilizarea calculatorului şi a internetului de la faza de concept, dezvoltare de cursuri, implementare, evaluare şi suport.

Cea de-a doua zi a vizitei s-a axat pe furnizarea de informaţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a portalului www.helsekompetance.no care este un instrument online dezvoltat pentru furnizarea de programe de formare, programe de consiliere şi suport pentru reţele de profesionişti. Acest portal include şi serviciile de videoconferinţe puse la dispoziţia reţelelor de specialişti din domeniul serviciilor medicale, sociale, de educaţie indiferent de locaţia geografică în care aceştia se află. Din studiile realizate de Centrul de Telemedicină a rezultat că peste 45% din pacienţi doresc să utilizeze internetul pentru comunicarea cu medicii, pentru informarea lor cu privire la boală. Drept urmare, platforma oferă si o gama larga de cursuri scurte şi deschise utilizatorilor cum ar fi:

–       Curs pentru competenţe de viaţă

–       Reglementări legale privind drepturile pacienţilor

–       E-learning pentru sistemul informatic SamPro

–       Competenţe informatice de bază pentru căutarea de informaţii de calitate în domeniul sănătăţii pe internet,

dar şi videoclipuri despre reabilitarea pacienţilor şi chiar întâlniri virtuale cu persoane cu dizabilităţi folosind lumea virtuală din Second Life.

O parte din cursuri sunt autorizate de către agenţiile naţionale de formare continuă pentru asistente medicale, lucrători de îngrijire şi lucrători în domeniul sănătăţii.

Programele de formare furnizate au în vedere o abordare combinată a învăţării faţă în faţă cu învăţarea asistată de calculator respectiv învăţarea bazată pe internet. Această abordare poartă  denumirea de blended learning ceea ce înseamnă că, în funcţie de trei parametri principali: tipurile de competenţe ce se aşteaptă a fi dobândite, tipurile de cursanţi precum şi resursele disponibile, designer-ul de curs  decide asupra părţilor online, respectiv offline ale cursului.

Cu prevalenţa de astăzi a înaltei tehnologii, blended learning este un mod specific de formare care combină e-learning (electronic) sau m-learning (mobil) cu alte resurse educaţionale clasice.

Centrul de Telemedicină Tromso are o vastă experienţă în proiecte, cele mai recent încheiate şi prezentate ca exemple de succes au fost: HOPE PERSONA, REMOTE – Sistem modular pentru servicii integrate de sănătate şi asistenţă socială la distanţă pentru persoane vârstnice din zone rurale sau izolate,  sau CPDD – un alt proiect de cercetare aflat în implementare care abordează modalităţi de îmbunătăţire a sănătăţii persoanelor cu diabet zaharat.

Concluzii principale ale vizitei:

–       În Norvegia, serviciile integrate de îngrijire, asistenta medicală şi training bazate pe internet reprezintă o prioritate pentru guvernul ţării. Acesta finanţează funcţionarea unui centru naţional de telemedicină cu o echipă formată din peste 150 de specialişti organizaţi în trei departamente: telemedicină, cercetare/dezvoltare, advisory – cel din urmă incluzând serviciile de e-learning. Resursele hardware disponibile sunt la cele mai înalte standarde.

–       Centrul furnizează şi un program de master în domeniul telemedicinei

–       Pentru e-learning s-a proiectat un portal (ce are la bază o sursă open) şi care utilizează metodología blended learning www.helsekompetance.no .

–       Majoritatea cursurilor pentru pacienţi sunt de tip open

–       Doar o parte din cursurile pentru specialişti sunt cursuri acredítate de autorităţile naţionale

–       Partea on line este prezentată într-un format multimedia SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

–       In timpul cursurilor se pot utiliza videoconferinţele.

–       Materialele de curs sunt disponibile în întregime cursantului imediat după începerea cursului

–       Toate modulele de curs încep cu o videoprezentare de maxim 10 minute care are rolul de a capta interesul şi de a motiva participantul pentru parcurgerea cursului.

–       Toate soluţiile de e-health, e-learnig, e-care se bazează pe constatarea că pacienţii (potenţialii beneficiari) au deschidere către utilizarea resurselor electronice (IT, telefonie mobilă etc).

Camelia Arion, Consultant IT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s