Participare evenimente luna aprilie 2010

Posted: August 1, 2010 by mihaiela in Evenimente APWR, Participari evenimente
Tags: , , , , , , , ,

Întâlnire în cadrul Proiectului Centrul Naţional de ocupare a forţei de pentru persoane cu SM și alte boli neurologice rare – Acces Abilitate

Societatea de Scleroză Multiplă din România în parteneriat cu Alianţa Naţională pentru Boli Rare derulează proiectul “Centrul Naţional de ocupare a forţei de muncă pentru persoane cu scleroza multiplă și alte boli neurologice rare – Acces Abilitate” finanţat de Fondul Social European.

Centrul Naţional va constitui o resursă naţională de experţi care vor implementa practici incluzive de ocupare bazate pe egalitate și managementul diversităţii în România. De asemenea, prin sistemul WorkPath se va facilita găsirea unui loc de muncă adecvat nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități, iar cercetarea socio-economică aferenta acestui proiect, va evidenţia situaţia acestor persoane în domeniul ocupării și influența locului de muncă stabil în asigurarea calităţii vieţii lor.

Dorica Dan, președinte APWR

Informare privind terapia limbajului și audiologie educațională

La data de 23 aprilie, membri  ai echipei APWR, Emese Juhos și Cosmina Băican au participat la prezentarea masteratului de „Terapia limbajului și audiologie educațională” care s-a desfășurat la  Școala Gimnazială Corneliu Coposu. În cadrul întâlnirii conf. univ. dr. Maria Anca Dorina împreună cu asist. univ. drd. Carolina Hațegan, au prezentat programul de „Terapia limbajului și audiologie educațională”, nivel master zi, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Babeș-Bolyai”.  Rolul acestui masterat este de a aprofunda cunoștințele necesare unui specialist în terapia limbajului și audiolog educațional, si de obținere a unor competențe complementare din alte domenii, precum și a abordării din perspectiva consilierii și psihoterapiei a persoanelor cu dizabilități auditive și verbale, inclusiv a familiilor acestora. Terapia tulburărilor de limbaj facilitează integrarea școlară și socio-profesională a copiilor, tinerilor și adulților care prezintă astfel de dizabilități.

Prin urmare absolvenții acestui masterat vor stăpânii principiile, metodele și tehnicile necesare să pună în lucru competențe care sunt de natură pluri – și interdisciplinară.

Pentru mai multe informații accesați site-ul facultății: http: //www.psiedu.ubbcluj.ro

Emese Juhos, APWR

Întâlnirea AG COPAC – COALIȚIA ORGANIZAȚIILOR DE PACIENȚI CU BOLI CRONICE

La întâlnirea AG COPAC – COALIȚIA ORGANIZAȚIILOR DE PACIENȚI CU BOLI CRONICE din 18-19 aprilie 2010 a participat Dorica Dan – preşedinta asociaţiei. S-au discutat aspecte organizatorice AG COPAC – decizii privitoare la dreptul de  vot al organizaţiilor care aderă acum la COPAC, decizie privitoare la numărul de membri ai Consiliului Director COPAC și s-a ales noul comitet director din care face parte și Dorica Dan.

Dorica Dan, Preşedinte APWR

Întâlnire Ministerul Sănătăţii

La întâlnirea de la Ministerul Sănățății din 21 aprilie au participat Dorica Dan, Maria Puiu și Irinel Rădulescu din partea APWR, Dl. consilier Răzvan Chivu și Dl. Străinu Cercel-secretar de stat. S-au dezbătut probleme legate de organizarea  Conferinţei Europlan și cele legate de derularea proiectului Noro – Parteneriat Norvegiano – Român pentru progres în bolile rare.

Dorica Dan, Preşedinte APWR


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s