Alte evenimente la care APWR si ANBRaRo au fost prezente

Posted: January 16, 2010 by mihaiela in ANBRaRo, Evenimente APWR, NoRo
Tags: , , , , , , ,

5 Noiembrie – întâlnirea Comitetului Alianţelor Naţionale, Paris
6-7 Noiembrie 2009 – Întâlnirea Boardului Eurordis, Paris

Întâlnirea Consiliului Alianţelor Naţionale a avut ca temă principală “Campania Ziua Bolilor Rare 2010” ce va fi concentrată pe problematica cercetării bolilor rare. După Campania de Ziua Bolilor Rare din 2009, adresată serviciilor de îngrijire a pacienţilor, pasul, logic, următor este acela de a ne concentra atenţia asupra aspectelor pe care le implică cercetarea.
Există o mişcare la nivel European ce demonstrează astăzi importanța participării pacienţilor în proiectele de cercetare, nu doar ca “material biologic” ci și în calitate de parteneri egali. Se recunoaşte că această participare ar aduce beneficii de ambele părţi, atât pentru pacienţi cât și pentru cercetători.
Întâlnirea boardului Eurordis a fost organizată în zilele de 6-7 noiembrie. S-a analizat situaţia Eurordis la final de an, serviciile ce s-au dezvoltat și urmează să fie dezvoltate în continuare conform Planului de Acţiune 2010, noile proiecte și aplicaţiile noilor membrii, dar și potenţialii aplicanți din partea EURORDIS pentru noul Comitet de Experţi în Bolile Rare al comisiei Europene – CERD, comitet ce va înlocui începând cu 2010 actualul RDTF – Rare Diseases Task Force.
La ambele întâlniri a participat Dorica Dan – preşedinte APWR/ ANBRaRo, membră în boardul EURORDIS.

24 noiembrie 2009, Bucureşti – APWR și ANBRaRo, reprezentate de Dna. Irinel Radulescu au participat la întâlnirea organizată de Societatea Academica din România la lansarea raportului “Intră sănătatea româneasca în comă? O analiză a politicilor de sănătate și farmaceutice în România”. În cadrul întâlnirii a fost organizată o dezbatere pe marginea acestui raport.


26 noiembrie 2009, Bucureşti
– participare la seminarul organizat de AMPOSDRU în cadrul proiectului de Asistență Tehnică PHARE 2006/018-147.04.05.01.07.01. Tema seminarului: Implementarea proiectelor finanţate de POSDRU – prezentarea Manualului Beneficiarului iar reprezentantul ANBRaRo care a participat la seminar este Ileana Crăciun de la Asociaţia Williams.

3 Decembrie – participare la Gala Sănătăţii
Gala Sănătăţii, Bucureşti, 2009 a reprezentat un eveniment important al anului, care premiază realizările deosebite în domeniul sănătăţii. APWR a participat prin înscrierea unui proiect în competiţie. Conceptul inovator al Galei Sănătăţii încurajează recunoaşterea şi aprecierea medicilor care au obţinut rezultate remarcabile pe parcursul ultimului an, dar şi a tuturor celor care militează pentru o viaţă sănătoasă.
Aflată la a doua ediţie, Gala Sănătăţii și-a propus să promoveze valorile medicinei româneşti, să recompenseze şi să încurajeze eforturile celor care sprijină, într-un fel sau altul, “sănătatea” în România. Deşi nu am câştigat vreun premiu în acest an, a fost o experienţa interesantă și o ocazie de a-i cunoaşte pe cei care au rezultate medicale deosebite în țara noastră.

4 Decembrie 2009, Hotel Intercontinental Bucureşti– Provocări și oportunități în cooperarea bilaterală în cadrul climatului economic actual
Conferinţa pentru comunitatea de afaceri Norvegiană și promotorii de proiecte/ partenerii Programului Norvegian de Cooperare și Mecanismul Financiar EEA
Evenimentul a constituit o ocazie deosebită pentru a deschide noi domenii de cooperare și a aduce împreună comunitatea de afaceri norvegiană din România și promotorii/ partenerii din programul de Cooperare Norvegian și Mecanismul Financiar EEA cu Norvegia.
Prezentările și dezbaterile din sesiunea de dimineaţă s-au concentrat pe subiecte de larg interes în legătură cu situaţia economico-financiară prezentă, beneficiind de contribuţia reprezentanţilor sectorului bancar din România și a Fondul Monetar Internaţional. De asemenea, prezentarea diferenţelor culturale dintre cele două țări a avut un succes deosebit.
În sesiunea de după amiază au fost prezentate actualizări ale implementării proiectelor finanţate în cadrul programului, rezultatele și problemele cu care se confruntă proiectele aflate în derulare.
Dorica Dan a prezentat proiectul APWR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s