Activitate – Şcoala Gh. Lazăr & APWR

Posted: December 2, 2009 by mihaiela in Evenimente APWR
Tags: , , , , ,

Să ai iniţiativa să realizezi un gând inspirat, efectul se poate dovedi a fi unul neaşteptat de surprinzător.
Destinaţia: Şcoala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Nr. 5. Persoanele implicate: elevii doamnei învăţătoare Grigoruţ Maria, clasa a III–a B, doamna consilier scolar Horvath Beata, şi echipa APWR. Activitatea propusă pentru desfăşurarea orei de educaţie civică: “Cum sprijinim persoanele cu nevoi speciale?”.
Partea introductivă s-a făcut printr-o scurtă prezentare a Asociaţiei Prader Willi din România, şi a Centrului de informare pentru Boli Genetice Rare, punând accent pe ce înseamnă termenul de “boală rară”. Chiar dacă răspunsul lor a fost unul de nivel de clasa a III–a, a fost surprinzător să descoperim că sunt familiarizaţi cu acest termen şi că o boală rară este: “o boală pe care nu o întâlnim des”. La fel şi termenul de “deficienţă” a fost definit şi exemplificat prin tipurile de deficienţe cunoscute de către ei: persoane cu deficienţă de auz, persoane cu deficienţă de vedere, persoane cu deficienţă motorie. După discuţia despre cum putem ajuta şi sprijini persoanele cu nevoi speciale, copiii au participat la jocuri de “punere în situaţie a elevilor”. În acest fel ei pot să înţeleagă mai bine persoanele cu diferite tipuri de deficienţe.
Scopul acestor activităţi a fost de a-i informa şi sensibiliza cu privire la nevoile persoanelor cu deficienţe şi totodată cu acestea ei pot descoperi cum anume ar putea să se implice în viaţa lor.
La sfârşitul orei s-au împărtăşit impresii şi opinii cu valoare educativă în formarea elevilor, şansa care oferă oportunitatea de a reflecta asupra discuţiilor şi activităţilor desfăşurate împreună cu ei. Impactul activităţilor de acest gen este pe termen lung, educăm generaţiile tinere pentru a integra mai uşor în comunitate generaţiile “speciale”care vin.

Juhos Emese
Psihopedagog APWR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s