FORUMUL ANUAL AL PRESTATORILOR DE SERVICII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI.

Posted: October 20, 2009 by mihaiela in conferinte
Tags: , , , , , , , ,

In data de 24-25 septembrie 2009, Porumb Darius in calitate de asistent social al Asociatiei Preder Willi Romania a participat la Targu Mures, la FORUMUL ANUAL AL PRESTATORILOR DE SERVICII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI. Temele abordate din agenda de lucru a celor doua zile au încercat sa răspundă la intrebarea: Cum să facilităm încadrarea sustenabilă în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi într-o perioadă de turbulenţe financiare?

În prezent recunoaşterea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi este în continuă creştere însă sustenabilitatea ocupării acestor persoane este periclitată de către criza economică globală. Începând cu 2008, probabil şi pe fondul crizei economice internaţionale, şomajul în România a crescut de la 3,9% (353 mii persoane) în septembrie 2008 la 4,4% în decembrie 2008. La sfârşitul lui februarie 2009 această cifră a crescut la 5,3% (478 mii persoane).

Pentru a creşte ocuparea/participarea pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu dizabilităţi sunt necesare măsuri importante deoarece 93% din persoanele cu dizabilităţi din România cu vârsta între 15-64 de ani nu sunt angajate.

Forumul a promovat interacţiunea dintre ONG-urile care luptă pentru satisfacerea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, angajatori şi Guvern/Parlament în vederea facilitării oportunităţilor mai bune de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Evenimentul s-a adresat atât reprezentanţilor de unităţi protejate, cât şi reprezentanţilor organizaţiilor care intermediază angajarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii.

În prima zi 63 participanţi de la 50 de organizaţii au fost introduşi de Mineke Hardemann de la EASPD în conceptul de „Cooperare dintre actori sociali” şi noţiuni de dezvoltare a reţelei cu prezentare de bune practici din UE. Au fost prezentate şi documente cheie pentru Sector (Convenţia ONU, Planul de acţiune Dizabilitate al UE, Planul de Acţiune al CoE). Prezentările au fost urmate de către o discuţie despre Planul de Acţiune UE după 2010 în domeniul angajării persoanelor cu dizabilităţi în contextul din România. În cursul acesteia participanţii au beneficiat de prezenţa preşedintei ANPH cu care într-o dezbatere foarte directă au încercat să elimine lipsa informaţiei despre-, sau interpretarea greşită a legislaţiei existente din domeniul ocupării persoanelor cu dizabilităţi din România.

A doua zi a forumului a început cu o prezentare de către Moraru Andreia de la fundaţia Alpha Transilvană despre documente cheie în angajarea persoanelor cu dizabilităţi în legislaţia din România urmată de o discuţie despre posibile schimbări legislative din domeniu.

Următorul panel a inclus o trecere în revistă generală a posibilităţilor de finanţare UE de către Mineke Hardeman şi posibilităţi de finanţare de către Ministerul Muncii prezentate de către secretarul de stat Frătean Petru.

Au urmat două ateliere de lucru: locuri de muncă integrate (angajare asistată) şi/sau unităţi protejate. Prezentarea a subliniat tendiţele UE spre angajarea asistată şi ceea ce promovează unităţile protejate în legislaţia actuală din România. În cele două ateliere participanţii au identificat probleme majore şi au propus câteva soluţii.

În timpul sesiunii de închidere al forumului participanţii au căzut de acord să adere la Declaraţia de la Tessaloniki a EASPD privind următoarele aspecte:

– Angajarea pe piaţa liberă a muncii este considerată ca opţiunea cea mai bună când este urmată de măsuri specifice

– Existenţa/nevoia unităţilor protejate bazate pe reabilitare vocaţională este pusă sub semnul întrebării

– “Mainstreaming”-ul tuturor locurilor de muncă pentru a preveni discriminarea şi stigmatizarea este obligatorie

– Trebuie făcută decentralizarea către şi responsabilizarea autorităţilor locale referitor la crearea planurilor individualizate personale

– Sunt necesare stimulentele financiale şi fiscale atât pentru angajat cât şi pentru angajator

-Trebuie oferirte soluţii adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilităţi cu mai multă atenţie pentru ceea ce vor/doresc aceştia şi implicarea lor mai intensă în procesul de luare a deciziilor

La sfârşitul forumului participanţii au subliniat nevoia ca Disabnet să intensifice munca de infromare şi advocacy în domeniul angajării persoanelor cu dizabilităţi şi în alte domenii referitor la prestări de servicii pentru persoane cu dizabilităţi. 36 de organizaţii au semnat oficial declaraţia de aderare la misiunea, viziunea, obiectivul, principiile şi valorile Disabnet. Ca un prim pas Disabnet va circula propuneri de modificare a Legii 448 şi va face demersuri pentru a urgenta ratificarea Convenţiei ONU pentru persoane cu dizabilităţi.

asistent social Darius Porumb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s